Dr. Kozma Péter

Dr. Kozma Péter

Még A XX. században, Budapesten születtem kálvinista, értelmiségi családban. 1979-ben érettségiztem a Budapesti Szent István Gimnázium angol nyelvi tagozatos osztályában. 1982-tol az ELTE Állam és Jogtudományi Karának nappali tagozatára jártam, cum laude minősítésű diplomámat 1987-ben szereztem. 1995-97 között az ELTE JTI „Közlekedési szakjogász” képzésén vettem részt. Angol nyelvtudásom van.

1987-88-ban az Állami Bér és Munkaügyi Hivatalban dolgoztam. 1988-tól 1991-ig a Hungária Biztosító Rt Budapesti Gépjármű-kárrendezési Igazgatóságának Jogi Osztályán vállaltam jogtanácsosi munkát, szakvizsgámat is itt tettem le.1991-tol dolgozom ügyvédként.

Társadalmi szervezeti tagságaim: Budapesti Ügyvédi Kamara (1991), Magyar Újságírók Országos Szövetsége (1997), Közlekedési Bírák Egyesülete (2000).

Két felnőtt lányom van. Arra a bizonyos „lakatlan szigetre” Őket, pár könyvet, jazz lemezt és a kerékpáromat vinném el. 

Ügyvédi tevékenységemet 1991-ben a Budapesti 46. számú Ügyvédi Munkaközösségben kezdtem, ahonnan kiválva dr. Rab Mária ügyvéddel alapítottuk első irodánkat Zuglóban. Ez több átalakulás és tagcsere után 2020-ban nyerte el mai formáját, ahol elsődlegesnek tekintem a legtöbb jogterületet lefedő szakértő kollégák együttműködését az ügyfelek teljeskörű, professzionális kiszolgálása érdekében.

30 éves irodám megalakulása óta a klasszikus jogterületeken, elsősorban polgári valamint büntető peres és peren kívüli ügyek képviseletét látja el magánszemélyek és gazdasági társaságok megbízása alapján, illetve egyesületek, egyházak, alapítványok és gazdálkodó szervezetek, ezen belül is kiemelten Magyarország vezető médiavállalkozásainak jogi ügyeit intézi.

Ezúton is köszönöm minden eddigi olyan partnerünk és munkatársunk megtisztelő munkáját, akik már nem dolgoznak velünk, valamint barátaim és családom bátorítását, akik sokat segítettek az elmúlt évtizedekben!

Dr. Horgos Lívia

Dr. Horgos Lívia

Budapesten születtem, értelmiségi családban. 1972-től 1975-ig az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban orosz nyelvi tagozatos osztályba jártam, majd 1976-ban a Veres Pálné Gimnáziumban érettségiztem. Ezt követően egyetemi tanulmányait a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának nappali tagozatán végeztem, ahol 1982-ben diplomát szereztem. A bűnügyi tudományok iránti érdeklődésem már az egyetemi évek alatt kialakult, mely meghatározta szakmai életem irányát és fejlődését.

1984-től 1990-ig a Rendőrtiszti Főiskolán főiskolai oktatóként büntető-eljárásjogot, majd büntetőjogot oktatottam és ezzel lehetőséget kaptam arra, hogy részese legyek a rendészeti felsőoktatásnak. A főiskolai oktatás időszakában 1987-ben BM RTF (átképző) állami és szakmai felsőfokú rendőri végzettséget szereztem, majd 1989-ben jogtanácsosi szakvizsgát tettem. 1991. november 1-ig, az Ügyvédi Kamara tagjainak sorába történő felvételemig, jogtanácsosi munkaközösségben dolgoztam. Ezt követően mintegy két és fél évtizeden keresztül csak ügyvédi gyakorlatot folytattam.

2012-től az ügyvédi, különösen a védői munkám mellett óraadóként ismét bekapcsolódtam az oktatásba, a tudományos munka rejtelmeibe. A védői munka szilárd alapot biztosított és biztosít az oktatói tevékenységem folytán szerzett szakmai és, retorikai tudás folyamatos gyarapításához és jelentős gyakorlati tapasztalat szerzéséhez. 2012 évtől óraadóként ismét büntető- eljárásjogot kezdtem el oktatni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. 2013-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara Büntető-eljárásjogi Tanszékén tanársegédként, majd 2019-től adjunktusként látok el oktatói feladatot. Tudományos konferenciákon tartottam és tartok tudományos előadásokat, publikációm folyamatosan jelentek és jelennek meg. 2018-ban a Debreceni Egyetemen summa cum laude minősítésű doktori (PhD) tudományos fokozatot szereztem.

Társadalmi szervezeti tagságaim: Budapesti Ügyvédi Kamara (1991), Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete (2012), Magyar Büntetőjogi Társaság (2013), MAGYAR JOGÁSZ EGYLET (2019), Magyar Rendészettudományi Társaság (2019),  Doktoranduszok Országos Egyesületének Alumni Osztály (2020).