1. május 2-től irodánk újból a régi helyén, a 16 év alatt megszokott Budapest – Zugló, Nagy Lajos király útja 21/A. alatti irodában dolgozik. Minden más elérhetőség változatlan.

  1. 01. 03-tól – indokolt esetben – lehetőséget biztosítunk rövid ügyvédi konzultációra Tatán és Tatabányán is.

A bíróságok törvénykezési szüneteihez igazodóan Irodánk minden év július 15. és augusztus 21. között, valamint december 15-től január 3-ig csak ügyeleti rendben dolgozik. Köszönjük szíves megértésüket.


Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy az ügyvédi irodánkban kötendő szerződésekhez, valamint a bírósági tárgyalásokra szíveskedjenek magukkal hozni adókártyájukat a többi személyi okmányaikkal együtt. Gazdasági társaságok esetén a cégkivonat és az aláírási címpéldány másolata szükséges.


A MÜK Elnökségének V.8/2008. határozatába foglalt, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és magakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvényben részletezett kötelezettségek teljesítése kapcsán szükséges adminisztratív teendõkrõl minden letéti számlánkra érkezett pénz felvétele elõtt kérjük tájékozódni szíveskedjenek.