Kiemelt tevékenységekkisspng-lawyer-criminal-law-bankruptcy-law-firm-cronin-law-firm-5b351b7625ada1.3435567615302070941543

  • Kártérítési és biztosítási jog
  • Közlekedési (szabálysértési és büntető) jog
  • Médiajog
  • Személyiségi jogi és sajtóperek
  • Büntetőjog
  • Ingatlanjog, illetve más okiratok, szerződések készítése, ellenjegyzése.
  • Öröklés, hagyatéki ügyek
  • Kintlévőségek érvényesítése, kezelése.
  • Tanácsadás biztosítós kárrendezéshez.

A tevékenységi körünkbe nem tartozó ügyeknél segítünk kiválasztani a szakmailag és emberileg legalkalmasabb jogi képviselőt.

Ha csak egy tájékozódó jellegű jogi tanácsra van szüksége, akkor is forduljon hozzánk bizalommal bármely elérhetőségünkön.

KÁRTÉRÍTÉSI ÉS BIZTOSÍTÁSI JOG

A 21. század pezsgő, állandóan mozgásban lévő, sok veszélyes tevékenységet is magába foglaló életmódja sajnos együtt jár e tevékenységek során keletkezett károkozásokkal is, legyen szó akár a ház körüli munkákról, sportról, munkahelyi balesetekről, de leginkább a helyváltoztatás, a közlekedés során elkerülhetetlen káreseményekről, hogy csak a leggyakrabb tényállásokat említsük.  A polgári jog évszázadok óta ismeri a kár, a károkozás, a kártérítés definícióját és ezen hosszú idő alatt kialakította és a gyakorlattal töltötte meg a releváns jogszabályokat. Ezek a szabályok részletesen leírják, hogy ki, milyen módon, milyen feltételek megvalósulása esetén követelheti bekövetkezett kárának megtérítését a károkozótól és azt is, hogy milyen módon vagy milyen anyagi kártérítés megfizetésére lehet őt kötelezni. Irodánk a kár bekövetkezésétől a kártérítési összeg átvételéig végigkíséri a károsultat a kárügyön, hogy ennek minden jogi és ügyintézési feladatát ellássa.

Mindegy, hogy maga a károkozó (például egy műhibát vétő egészségügyi szolgáltató) vagy egy biztosító az ellenfél, törekszünk a gyors és eredményes ügyintézésre, az ügyfél érdekeinek teljeskörű képviseletére.

Már az elmúlt évszázad elején nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyszámú kárügy és károsult esetén nem megnyugtató, ha kizárólag a károsultra hárul a kár megtérítése, hiszen az emberek nagy része nem képes megfizetni még egy közepes nagyságú, de adott esetben többeket is érintő károkozást sem. Ennek kiküszöbölésére a biztosítótársaságok vagy önkéntes alapon (pl. lakásbiztosítás) vagy kötelező erővel (gépjármű felelősségbiztosítás) „szétterítették” a kárt a biztosítottak között, illetve maga a biztosító is a károkozók mögé állt a maga anyagi erejével, így lényegében egyforma feltételek születtek a károk megtérítésében, ahol nem számított, hogy maga a károkozó milyen anyagi erővel rendelkezik. Az élet szinte minden veszélyt hordozó területére benyomuló biztosítók aztán saját jogterületet is követeltek, hiszen az új tevékenység nem volt szabályozható önmagában a kártérítésre vonatkozó Ptk. rendelkezésekkel. A biztosítási jog mára egy nagyjából külön jogággá vált, amely magába foglalja az idetartozó általános polgári jogi törvényeket, jogszabályokat és persze a biztosítók egyedi működését rögzítő biztosítási szerződéseket, feltételeket, biztosítós ügyrendeket, módozatokat is. A jogforrások nem törvényi szabályozása nagy mozgást, folyamatos változást mutat, amit folyamatosan követnie kell annak, aki ezen a területen jó eredményekre törekszik. Kijelenthető tehát, hogy az egyre részletesebb szabályozás és annak gyakori (ezen belül ritkán az ügyfélre kedvezőbb) változtatása mind jobban megköveteli a professzionális jogi segítséget, akár károkozói, akár károsulti oldalon.

KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS BÜNTETŐ JOG.

A közlekedés minden kétséget kizáróan a legtöbb embert érintő veszélyforrás, az utakon közlekedő járművek száma folyamatosan nő, amit gyakran (például az évszázadokkal ezelőtt kialakult mind szűkebb városokban) nem követ a technika és az infrastruktúra fejlődése. A járművek szinte hihetetlen technikai fejlődése (bár az a biztonság terén is észlelhető), elsősorban a nagyobb teljesítmény és ebből fakadó nagyobb sebesség miatt nagyszámú balesetet eredményez, amik óhatatlanul kárt okoznak a vétlen félnek.

A közlekedési szabályokat be nem tartó vezetőket természetesen a rendőrhatóság kisebb-nagyobb büntetéssel sújtja, az enyhébb megítélésű ügyekben szabálysértési eljárás, a súlyosabbakban a Büntető Törvénykönyvbe ütköző bűncselekmények elkövetéséért a bíróság előtt kell számot adni, ami újabban meglepően súlyos büntetések kiszabásával is járhat. A lista a pénzbüntetéstől egészen a szabadságvesztésig tart és mára szinte mindennapos a hosszabb-rövidebb időtartamú járművezetéstől eltiltás is. Bármilyen hasonló esetben nagy gyakorlattal képviseljük, védjük ügyfeleinket az első meghallgatástól a jogerős határozat vagy ítélet meghozataláig.

BÜNTETŐJOG

A már említett közlekedési büntetőügyeken kívül a kellő gyakorlattal és peres tapasztalatokkal képviseljük ügyfeleinket más tényállású büntető ügyekben is, már a nyomozás megindulásától kezdődően egészen a jogerős befejezésig. Személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések (letartóztatás stb.) esetén sem maradnak jogi és emberi segítség nélkül.

A terhelteken kívül természetesen készséggel állunk a sértettek mellé is, a büntető eljárásban, majd azt követően egy esetleges kártérítési ügyben is vállaljuk képviseletüket.

OKIRATSZERKESZTÉS

Csak példálózó jelleggel: adásvételi szerződések, ingatlant érintő más változások, vagyonjogi megállapodások, végrendeletek, bérleti, vállalkozói, kölcsön vagy bármilyen más szerződés kötése esetén gyorsan és pontosan, a szerződők érdekeinek megfelelően készítjük el a szükséges iratokat, gondoskodunk azok eljuttatásáról a hatóságokhoz, földhivatalba stb.

KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ha önnek olyan kintlévősége van, amelynek érvényesítése eddig sikertelen volt, a megfelelő bizonyítékok megléte esetén segítségünkkel peren kívüli vagy peres úton is érvényesítheti anyagi igényét. Ne várja meg, amíg a követelés elévül, kérjen jogi segítséget és kezdjen hozzá minél hamarabb, amíg van esély a győzelemre és az esetleges eredményes végrehajtásra is.

MÉDIA

A klasszikus ügyvédi iroda kereteiből talán kicsit kilóg, de számunkra rendkívül fontos a médiában folytatott tevékenységünk, ezért erről kicsit részletesebben is tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Századunkban a média látványos bővülése, mind jelentősebbé, amolyan önálló hatalmi ággá válása magával hozta, hogy egy-egy ügy kapcsán akár egyszerű emberek – nem közszereplők – is a figyelem középpontjába kerülhetnek. Bizonyára mindenki látott már egy baleseti riportban magára lényegében terhelő vallomást tevő autóvezetőt vagy bírósági tudósításokban vezetőszáron előállított vádlottat, amint személyiségi jogait felrúgva névvel és arcának kitakarása nélkül mutatja be a sajtó.

Számtalan magánszemély – vagy akár gazdasági társaság – konfrontálódik nap, mint nap olyan helyzetekben, ahol jó hírnevét, emberi méltóságát, becsületét vagy más személyiségi jogát súlyosan sértő módon tűnik fel különböző médiumokban, nem ritkán olyan módon, hogy azt később már nem lehet teljes egészében orvosolni.

Nem ritka, hogy akár egy büntető ügy sikere kerül kockára a nem eléggé átgondolt nyilatkozaton, de az sem, hogy emberi kapcsolatok, karrierek mennek tönkre egy valótlan vagy a valóságot hamis színben feltüntető cikk vagy videó nyomán. Egy vállalkozás vagy termék jó hírnevének sérelme ugyancsak számtalan negatív hatással, kárral járhat.

Évtizedes e jogterületen megszerezett jogi gyakorlatunkra és Magyarország vezető médiavállalkozásai képviseletében eltöltött időre alapozva vállaljuk, hogy Ügyfeleink sajtónyilatkozatait optimalizáljuk, felkészítjük őket a várható és számukra negatív hatású kérdésekre adható válaszok, illetve az ügyüket előrevivő tartalom kialakításában, segítünk annak időzítéséhez, a legmegfelelőbb forma és sajtó-orgánum megtalálásához.

Szükség esetén lehetőség van kommunikációs- és média szakemberek bevonására is irodánk felkérése alapján. A média világában járatlan ügyfeleink helyett vállaljuk az ügyükhöz tartozó médiastratégia kialakítását vagy akár a sajtónyilatkozatok megtételét, ha pedig e kőrben jogsérelem érte őket, akkor sajtó-helyreigazítási eljárás vagy személyiségi jogi és kártérítési per lefolytatását.

Természetesen örömmel vállaljuk a média területén dolgozó vállalkozások jogi ügyeinek vitelét is teljes körűen, a munkatársak jogi felkészítésétől egészen a peres eljárások képviseletéig.